Visie


Empowerment


Het begrip empowerment is ruim twintig jaar geleden als een kritische succesfactor breed verspreid in tal van opvattingen over management en organisatieontwikkeling. De term staat voor het competitief vermogen van organisaties in de slag om het bestaan. De laatste jaren is het sterke pleidooi voor de ‘ondernemende werknemer’ in de economische realiteit van de bedrijven toch wat in verval geraakt. Economische recessies sinds 2008 eisten meer bescheidenheid in trainings- en ontwikkelingsprogramma’s die zijn gericht op ontplooien of persoonlijke effectiviteit.


Momenteel blijken de begrippen empowerment of de ondernemende medewerker beslist weer actueel. Ze zijn opnieuw leven ingeblazen door het doorvoeren van de concepten van het ‘nieuwe werken’, de verdere flexibilisering op de arbeidsmarkt en de snel groeiende invloed van de sociale media op werk en organisatie. Bedrijven stellen ieder jaar weer vast dat hun succes afhankelijk is van hun mensen en onderstrepen het belang van zelfsturende teams. Iedere dag zijn er echter werknemers die voor zichzelf zullen vaststellen dat hun bedrijf daar in feite nog niet goed naar kan handelen. Ook kunnen ze constateren dat

  • - ze meer verwachtingen hebben dan hun organisatie kan of wil waarmaken;
  • - ze hun baas en collega’s met andere ogen zijn gaan bekijken;
  • - ze het geloof in het nut van hun inspanningen aan het verliezen zijn.


Werk biedt zoveel meer dan een hiërarchische of financiële relatie.


Empowerment betekent: maak eigen keuzes en draag eigen verantwoordelijkheid. In de zorgsector klinkt die roep steeds luider, zowel voor de zorgprofessional als de zorgcliënt.